Marjan van der Weele

Ik ben sinds 1987 werkzaam als fysiotherapeute. Na een paar jaar op verschillende adressen gewerkt te hebben, heb ik lange tijd  met groot plezier gewerkt als zelfstandig fysiotherapeute in het centrum van Amsterdam.

Op 18 februari 2002 de grote stap gewaagd om met Etienne een nieuwe modern ingerichte praktijk te starten: praktijk “De Kadijk”Het is een gezellige, buurtgerichte praktijk, inmiddels uitgebreid met vier geweldige collega’s, ieder met zijn eigen specialisatie. We willen hiermee zoveel mogelijk tegemoet komen aan de vraag van de buurt. Hierin zijn we geslaagd en ben hier best een beetje trots op !

In de loop der tijd heb ik mij gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie  (2002) en bekkenbodemtherapie (1999). Door diverse vervolgcursussen en bijscholingen te volgen, overleg te hebben met collega’s zowel binnen als buiten de praktijk, blijf ik mij verbreden en verdiepen in fysiotherapie en in mijn twee specialisaties in het bijzonder en is “de automatische piloot” er niet bij!

Ik ben regiovertegenwoordigster voor de NVFL  ( Ned. Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie) voor de regio Amsterdam. Daarnaast ben ik actief binnen een werkgroep bekkenbodemtherapie regio OLVG.

Specialisatie

Cursussen

Cursussen gevolgd bij hospice Kuria:

  • Inbreng van de fysiotherapeut in de palliatieve zorg
  • Palliatieve zorg en de plaats van de oedeemfysiotherapeut
  • Interactieve Masterclass Fysiotherapie in de Palliatieve Zorg